حفاظت شده: فتوکپی شارپ MXM 354

قابلیت کپی همزمان پشت و روی کاغذ ( دوبلکس)

با انتخاب خودکار زوم، زوم عرضی و طولی

حافظه داخلی 160 مگابایتی

فقط اعضای ویژه می توانند این محصول را ببینند.